+36 30 512-1143 info@bakonyujvar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: ÁSZF) a Bakonyújvár Vendégház szolgáltatásainak igénybevételéhez.

Üzemeltető: Lencse Zsolt e.v.

Cím:  8596 Pápakovácsi, Attya puszta 1.

Telefonszám: +36 30 969 9163

E-mail: info@bakonyujvar.hu

Az ÁSZF megsértése súlyos szerződésszegés és mint olyan, a Bakonyújvár Vendégház területéről történő azonnali kizárást vonhat maga után, kártérítési igény nélkül.

A szolgáltatások

A Bakonyújvár Vendégház az árajánlatban meghatározott díj ellenében szállást és egyéb opcionális szolgáltatásokat biztosít Megrendelő részére. Jelen ÁSZF rendelkezéseinek értelmezésekor Megrendelő alatt a Megrendelővel együtt érkező vendégeket is érteni kell (továbbiakban együtt: Megrendelő vagy vendég). A díj tartalma: az apartmanház, valamint berendezési és felszerelési tárgyainak használati díja, ideértve vendégenként egy garnitúra ágyneműhuzat, kéztörlő és fürdőlepedő, a közműszolgáltatások, továbbá az esetlegesen megrendelt extra szolgáltatások, bekészítések és a Bakonyújvár Vendégház térítésmentes alapszolgáltatásainak – grill, szauna, kert – használati díját. Az apartmanház 16 személyes férőhellyel, valamint minden szobához tartozó vizesblokkokkal rendelkezik. A teljes értékű ágyak 6 db franciágy.  A Bakonyújvár Vendégház a terület (ház, külső létesítmények, stb) kizárólagosságát csak a teljes ház kizárólagos szállásdíjának megfizetése esetén garantálja. A Bakonyújvár képviseletében eljáró személy jogosult az apartmanba, illetve a vendégház teljes területére a Megrendelő távollétében is bármikor belépni karbantartás, takarítás vagy ellenőrzés céljából.

Foglalási és fizetési feltételek

Garantált foglalás az árajánlatban megadott foglaló határidőn belüli átutalásával jön létre, mely egyben jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadásának és szerződéskötésnek minősül. A foglaló megérkezéséről a Bakonyújvár Vendégház visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. A Bakonyújvár Vendégház a szállás és az esetleges extra szolgáltatások díján felül a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelő összegű idegenforgalmi adót számít fel. Az igénybe vett szolgáltatások  díja a foglaló kivételével a helyszínen készpénzben fizetendő. A Bakonyújvár Vendégház aktuális ár listája a www.bakonyujvar.hu hu weboldalon található.

Megrendelő módosíthatja, vagy lemondhatja foglalását 30 nappal az érkezési dátum előtt a szabad helyek függvényében. 30 napon belül történő lemondás esetén az előleg összegére meghiúsulási kötbér jogcímen a Bakonyújvár Vendégház jogosult, annak visszafizetésére Megrendelő nem tarthat igényt. Az érkezés napján történő lemondás vagy lemondás nélküli távolmaradás esetén a teljes szállásdíj kifizetendő, a Bakonyújvár Vendégház pedig jogosult az apartmanházat a tervezett érkezés másnapjától más vendégnek kiadni.

Amennyiben a lemondó vendég az adott időszakra másik vendéget tud szerezni, úgy a teljes foglaló és a szállás 100%-ban átruházható.

A Bakonyújvár Vendégház vis major (elháríthatatlan külső körülmény) esetén akkor jogosult – a Megrendelőt haladéktalanul értesítve – lemondani a foglalást, ha az kizárja az apartmanház rendeltetésszerű használatát.

Az érkezés és a távozás

A szállás elfoglalása délután 14.00 órától (előzetes egyeztetés alapján eltérő időpontban), elhagyása pedig délelőtt 10.00 óráig lehetséges. Érkezéskor a Megrendelő a Bakonyújvár Vendégház képviselőjénél / a delegált házigazdánál köteles bejelentkezni és a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő összes személy (0. éves kortól) személyazonosító okmányát bemutatni, mely okmányok beszkennelésre kerülnek a VIZA (Vendég Információs Zárt Adatbázis) rendszerbe.  A Megrendelő a szállás átvételekor jelezheti a Bakonyújvár jelenlévő képviselőjének (ellenkező esetben az érkezést követő 1 órában az árajánlatban szereplő telefonszámon) a szálláshelyen a leltárhoz képest tapasztalt hiányosságokat, amelyeket a Bakonyújvár Vendégház lehetőség szerint pótol. A szállás elhagyása napján tapasztalt hiányokat a Bakonyújvár Vendégház Megrendelővel szemben ugyanezen leltár alapján érvényesítheti kártérítés jogcímen. Távozás a házigazdánál történő kijelentkezés után történhet, miután megtörtént az igénybe vett szolgáltatások díjának teljes körű rendezése és a kulcsok leadása. Elveszett kulcsért pótlási díjat számítunk fel.

Házirend

Felelősségvállalás

A Bakonyújvár Vendégház garantálja, hogy létesítményei és azok berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmasak és megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak. A Bakonyújvár Vendégház sem az apartmanházban, sem a vendégház területén elhelyezett tárgyakért nem vállal felelősséget. A Bakonyújvár Vendégház nem felel azon károkért, melyek nem rendeltetésszerű használatból adódnak. A Bakonyújvár Vendégház nem felel a rajta kívülálló és vis maior okán bekövetkező közmű-hiányokért.

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a házigazda felelősséget nem vállal!

Szállás

Az érkezés napján a házat vendégeink 14.00 órától foglalják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig hagyják el.

Továbbá megkérnénk vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.

Dohányzás

Az épületekben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a kiépített tűzrakóhely környéke, valamint a ház előtti tornác. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni!

Tűzrakás, bográcsozás

Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

A kert és az épület zárása

Eltávozáskor és éjszakára kérjük a kapukat és az épület bejáratait kulcsra zárni! Az épület külső ajtói a kilincs felhúzását követően zárhatóak kulcsra.

Háziállatok

A vendégházba semmilyen háziállat nem hozható be. Kérjük ügyeljenek arra, hogy az udvaron hagyott állatok a virágokban, bokrokban és a fákban ne tegyenek kárt!

Parkolás

Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le, hogy az esetlegesen kiadott másik épület lakóit ne korlátozzák a szabad mozgásban / parkolásban!

Berendezési tárgyak használata

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, kérjük ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, TV, stb.) kérjük ne vigyék ki a kertbe. Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérnénk visszarendezni.

Takarítás

A vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell ügyeljenek a tisztaságra.

Távozáskor a házat olyan állapotban kell átadni, ahogy érkezéskor átvették. Amennyiben nincs idő az elpakolásra, mosogatásra és a szemét összeszedésére (mind a házban, mind pedig a kertben és a grillsütők körül), úgy ezt háziasszonyunk térítés ellenében átvállalja: 3.000,- forintért.

Szemét elhelyezése

A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük ürítsék ki azt a vendégház mellett található nagy kukák valamelyikébe. Újabb szemeteszsák a konyhában található.

Étkezés

A vendégház és a faházak jól felszerelt konyhával rendelkeznek, kérjük étkezésre ezt a helyiséget használni. A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat!

Konyha, étkezés

A Vendégház önellátó jellegű, tehát a vendégeknek az étkezésről saját maguk gondoskodnak.

A Vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, amely alkalmas meleg étel főzésére. A

konyhában és kamrában az alábbi eszközök állnak a vendégek rendelkezésére:

  • hűtőszekrény, borhűtő
  • kerámialapos villanytűzhely sütővel
  • mosogatógép
  • vízforraló
  • 16 személyes tányér-, ét-, pohár- kávéskészlet
  • lábasok, fazekak és alapvető főzési eszközök (kések, szűrők, fakanalak, tároló
  • edények)
  • konyharuhák
  • konyhai tisztítószerek.

Kérjük kedves vendégeinket, hogy távozás előtt a használt edényeket szíveskedjenek elmosni

és a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani.

Kert

A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág, bokor vagy fa.

Kár és felelősség

A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles

megtéríteni. A kár megtérítéséről a csoport vezetője gondoskodik, akinek nevét a foglaláskor

kell megadni.

Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a következő telefonszámok valamelyikén:

Horváth Veronika: +3630 512-1143

A házirend be nem tartása azonnali kitiltást vonhat maga után! A fentiek be nem tartása esetén sem a Bakonyújvár Vendégház tulajdonosa, sem az üzemeltető, sem a személyzet semmilyen felelősséget nem vállal az esetlegesen bekövetkező károkért, balesetekért, sérülésekért!

Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Megrendelő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat maradéktalanul tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelzőnek tekinti, azokról a Bakonyújvár Vendégház tartózkodó többi személyt is tájékoztatja. Ennek elmulasztása esetén sem a Megrendelő, sem a többi vendég nem hivatkozhat az ÁSZF feltételeinek nem ismeretére.

Érvényes: 2024.04.21-től visszavonásig.


Bakonyújvár Vendégház
8564 UGOD
GERENCE PUSZTA


+36- 30 512-1143info@bakonyujvar.hu

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Teszt

Teszt

Proceed Booking